logo_otostick
  • 1 Genel

Kullanıcı, Portal’ı yasalara ve bu Yasal Uyarılara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, söz konusu yükümlülüğün ihlal edilmesinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya dolaylı zarardan dolayı şirkete veya üçüncü kişilere karşı sorumludur.

  • 2 İçerikler

Kullanıcı, 1. maddenin hükmüne göre uygulanabilir diğer koşullar, düzenlemeler veya talimatlara ek olarak, içinde bulunduğ mevcut kanun ve mevcut Yasal Uyarılar uyarınca içerikleri kullanmayı taahhüt eder.

Mevcut mevzuata uygun olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kullanıcı aşağıdaki maddelerden kaçınmalıdır.

A- Yasal olarak yetkilendirilmediği sürece veya uygun olduğu hallerde, Şirket veya stimalsu haklarının sahibi tarafından açıkça kabul edildiği hallerde İçeriği çoğaltmak, kopyalamak, dağıtmak, erişilebilir kılmak, kamuya açıklamak, değiştirmek veya değiştirmek

B-Fikri mülkiyet ile ilgili mevcut mevzuat uyarınca Yazılım veya Veritabanı olarak düşünülebilecek kişisel kullanım bilgilerinin çoğaltılması veya kopyalanması, ayrıca kamuya açıklanmasının veya üçüncü şahısların Kullanıcı veya bir üçüncü şahsın çoğalmasını zorunlu kılması durumunda üçüncü şahıslara sunulması

C- Portal’ın veya Şirketin Kullanıcılara sunduğu veritabanlarının tamamlayıcı içeriğinin tümünün veya önemli bir bölümünün ayıklanması ve / veya yeniden kullanılması

  • 3 Bilgi toplama formları

Veri Koruma Yasası için Yasal Uyarı Bildiriminin ayrıntılarına bakılmaksızın, Şirketten yapılan bazı hizmetlerin veya taleplerin kullanımı, ilgili Kullanıcı formunun önceden tamamlanması şartına bağlıdır.

Kullanıcı tarafından Portal’daki formlarla bahsedilen veya başka herhangi bir amaçla sağlanan tüm bilgiler doğru olmalıdır. Bu amaçla, Kullanıcı sağlanan tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder ve Şirkete sağlanan bilgileri, kullanıcının her zaman gerçek durumuna uygun olacak şekilde güncellediğini garanti eder. Her durumda, Kullanıcı, yapılan yanlış veya hatalı beyanlar ve Şirket’e veya üçüncü şahıslara verilen bilgi ile oluşan zararlardan tamamen sorumludur.

  • 4 Portala bağlantılar eklemek

Kendi web sitelerinden Portal’a bağlantılar eklemek isteyen herhangi bir İnternet kullanıcısı, aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmelidir; bu nedenle, farkında olmadan yasaşardam kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu engellememektedir.

  • o – Bağlantı yalnızca Portalın ana sayfasına ait olmalı ve hiçbir şekilde çoğaltılmamalıdır (satır içi bağlantılar, kopyalanmış metinler, grafikler, vb.) ..

o – Her halükarda, geçerli mevzuat uyarınca, portalı kapsayan veya İçeriğinin Portal’ın adresleri dışındaki İnternet adreslerinden görülebilmesini sağlayan herhangi bir tür çerçeve oluşturmak yasaktır ve her halükarda, Portaldan olmayan içerikle birlikte görüntülendiğinde: (I) kullanıcıların kandırdıkları, hizmetin ya da İçeriğin gerçek menşei hakkında kafa karışıklığı ya da kandırılmış olması; (II) Haksız mukayese veya taklit eylemi içerdiği; (III) markanın saygınlığından ve şirket prestijinden faydalanıldığı; ve (IV) mevcut mevzuat uyarınca kesinlikle yasaktır.

  • Bağlantının çıkmakta olduğu web sitesinde, Şirket, ortakları, çalışanları veya müşterileri veya sunulan hizmet kalitesi hakkında yanlış, yanlış veya yanlış beyanlar olmamalıdır.
  • Bağlantının çıkmış olduğu sayfada ya da Şirketin sponsor olduğu veya işbirliği yaptığı kurumlarda hiçbir şekilde denetim yetkisi yoktur.

Yasanın izin verdiği veya Şirket tarafından açıkça yetkilendirildiği durumlar haricinde, Şirketin herhangi bir sözcük, grafik veya karışık işareti veya adresin web sitesinde başka ayırt edici işaretleri kullanmak yasaktır. Buna izin verildiği takdirde, Portal’a doğrudan bağlantı, bu maddedeki formla uyumludur.

  • Bağlantıyı oluşturan sayfa yasalara sıkı sıkıya bağlı olmalı ve şu koşullarda kendi veya üçüncü kişilerin içeriğine sahip olamamalı veya bağlantı kuramamalıdır: (I) yasalara aykırı, zararlı veya etik ve iyi uygulamaların ihlali( pornografik, şiddet içeren, ırkçı vs.); (II), Şirket adresi gönderenlerin kanunen veya kanuna aykırı fikirlerini, ifadelerini veya ifadelerini onayladığını, desteklediğini, sahip .çıktığını veya ona herhangi bir şekilde desteklediğini düşündüğüne dair yanlış yönlendirmeye yol açması; (III), Gönderenin  web sitesindeki konularla ilgili olarak Firma faaliyetine uygun olmaması

Otostick Baby nasıl takılır?

Otostick Baby'yi nasıl kolayca yerleştireceğinizi gösteriyoruz.
Otostick Baby'yi doğru kullanmak için bu talimatları adım adım takip etmeyi unutmayın...

Otostick nasıl takılır?

Otostick'i nasıl kolayca yerleştireceğinizi gösteriyoruz.
Otostick'i doğru kullanmak için bu talimatları adım adım takip etmeyi unutmayın...